Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kinduitconflict.nl in de persoon van Jacob van der Hoek biedt coaching en therapie bij opstandig gedrag dat emotionele en sociale schade tot gevolg heeft.

Beoogde effecten van de begeleiding:

  • Problemen tussen kinderen en volwassenen inzichtelijk maken, hanteerbaar maken en zo mogelijk geheel te laten verdwijnen.
  • Optimaliseren van het contact tussen (pleeg-) ouders, verzorgers, leerkrachten en het kind.
  • Optimaliseren van het contact tussen medeleerlingen of broertjes/zusjes en het betreffende kind.

Visie

Kinderen opvoeden is niet altijd gemakkelijk en gaat nooit vanzelf . Veel ouders voelen zich regelmatig onmachtig en hierdoor soms schuldig of ervaren schaamte over delen van de opvoeding.

Waar helpt begrenzing en waar niet.. En hoe pas je dit toe? Wanneer wel en wanneer niet?!


Als blijdschap, liefde, waardering, onderling rekening houden met elkaar, gedeelde passie, schoolplezier en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gezin onvoldoende wordt bereikt, dan is er sprake van een zorgelijke toestand die om bijsturing vraagt.

Wie van de drie is het gelukkigst, denkt u?

Wie van de drie?

Hier liever niet teveel van. Toch?!