Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Werkwijze en inspiratiebronnen

  • Geïntegreerde werkwijze, zoveel mogelijk in de klas, in het gezin en veel contact met kind tijdens de vrijetijdsbesteding. Aansluitend bij de dagelijkse werkelijkheid en leefwereld van het kind -en zijn omgeving- via sport, spel, coaching, onderwijs, het uitbreiden van sociale vaardigheden, vergroten van constructief zelfvertrouwen en verbeteren groepsdynamiek met alle betrokkenen!
  • Volgens o.a. Browndale methodiek
  • Methodiek Jo Frost en conflictrelatiespecialisten: De psychologen M. Jorgensen en Schreiber
  • Ook kennis&vaardigheden uit NLP, hypnotherapie, familie-opstellingen, esoterie, speciaal onderwijs, en meerdere therapeutische stromingen, kunnen worden ingezet. Naast veel ervaring met herkenbare situaties uit mijn eigen opvoeding, heb ik veel geleerd over z.g. vechtrelaties tijdens mijn werk met kinderen. Met name in de periode dat ik werkzaam was als staflid bij Bijzonder Jeugdwerk Noord-Holland. Hier kwam ik in aanraking met de Browndale-methodiek. Een gestructureerde methodiek die zo dicht mogelijk bij het normale gezinsmodel wilde aansluiten bij kinderen die al uit huis geplaatst waren. 

Vechtrelaties waren hier een veelvoorkomend probleem. Bij het afbouwen van deze soms extreme vechtrelaties wordt een enkele keer gebruik gemaakt van z.g. Holdings, een techniek met als doel het kind gecontroleerd tot rust te brengen wanneer er sprake is van gevaarlijk grensoverschrijdend gedrag. (voor het kind of zijn omgeving). Mijn ruime ervaring hiermee vertelt me dat het een goed hulpmiddel is (indien vakkundig toegepast) om kinderen een groeiend gevoel van veiligheid via begrenzing te geven. Een methode die spaarzaam en vakkundig moet worden gebruikt.