Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Over mij

Vader van 3 kinderen (2 meisjes en een jongen).


Mijn kwaliteiten

  • Collegiaal
  • Snel inzetbaar
  • Resultaatgericht
  • Flexibel
  • Humor

        Creatief ,en zelfstandig werkend, betrokken, respectvol naar alle partijen en volhardend.

levenservaringen:

Mijn jeugd was getroubleerd. Ouders waren niet in staat de juiste zorg te leveren. Dit veroorzaakte een combinatie van sterke opstandigheid, afgewisseld met ernstige depressieve klachten op zeer jonge leeftijd (4-18 jaar). Ik leidde een leven waar mijn ouders en familieleden geen idee van hadden. Dit gold voor mijn uiterlijk leven en met name voor mijn innerlijk leven. Beide vormden een groot gevaar voor mijn ontwikkeling, brachten me soms in levensgevaarlijke situaties en veroorzaakten veel eenzaamheid. Deze periode kostte mij zoveel energie dat ik een groeiachterstand van 4 jaar had.

Een spirituele ervaring toen ik 18 jaar was, heeft mij de moed gegeven om mijn leven opnieuw te 'creeeren'. Dit was tot ongeveer mijn dertigste levensjaar een vaak zware opgave waar ik veel levenswijsheid uit heb mogen putten.

Het werd mijn missie om lijden te leren verzachten en de oorzaken ervan te kennen. Met name bij het begeleiden van kinderen en ouders kwam talent hiervoor aan het licht. Het leven zelf heeft mij op het pad gezet om mij hiervoor in te zetten. Ik heb mij hiervoor ruimschoots geschoold en blijf dit doen.

Werkervaring: Zie CV

Sinds 1996 ben ik professioneel werkzaam met kinderen, in gezinnen en scholen. De laatste jaren als ZZP-er, PGB-begeleider en onderaannemer bij grote zorgverlenende instanties.Vechtrelaties waren hier een veelvoorkomend probleem. Bij het afbouwen van deze soms extreme vechtrelaties wordt een enkele keer gebruik gemaakt van z.g. Holdings, een techniek met als doel het kind gecontroleerd tot rust te brengen wanneer er sprake is van gevaarlijk grensoverschrijdend gedrag. (voor het kind of zijn omgeving). Mijn ruime ervaring hiermee vertelt me dat het een goed hulpmiddel is (indien vakkundig toegepast) om kinderen een groeiend gevoel van veiligheid via begrenzing te geven. Een methode die spaarzaam en vakkundig moet worden gebruikt.


Vanuit deze basis ben ik later als ZZP-er vaak ingehuurd om kinderen, ouders, schoolkrachten uit de vechtrelatie te begeleiden.

Mijn werkwijze heeft naast een uniek karakter ook overeenkomsten met het werk van de psychologen M. Jorgensen en P. Schreiner. En deels met de beroemde Jo Frost, de Britse supernanny. Alle drie inspirerende rolmodellen voor mij om vechtrelaties te beëindigen en te vervangen door een meer helende manier van samenwerken en samenleven, voor alle betrokkenen!